Administració i pagaments:

 • El primer pagament es realitzarà amb efectiu o targeta i la resta per càrrec bancari el dia 1 de cada mes.
 • Preus vàlids segons preus públics i no sotmesos a errors tipogràfics.
 • S’ha de respectar la modalitat de quota contractada.
 • El no ús de les quotes pagades no eximeix el pagament d’aquestes.
 • No hi ha cap tipus de permanència.
 • En el pagament dels rebuts retornats, s’afegiran les despeses bancàries.
 • Tota persona amb rebuts pendents no podrà gaudir de les nostres instal·lacions.
 • Cal notificar les baixes a recepció abans del dia 20 del mes en curs.
 • Les entrades puntuals són intransferibles.

 

Funcionament:

 • Es reserva el dret d’admissió
 • La direcció del centre podrà suspendre el dret d’accés a les instal·lacions per no complir la normativa.
 • Per accedir a la instal·lació és imprescindible registrar-se en el control d’accessos.
 • El braçalet d’accés és personal i intransferible. El seu mal ús pot comportar la suspensió del dret d’accés.
 • La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva, així com la seva comunicació al centre és responsabilitat exclusiva de l’usuari.
 • La direcció o Ajuntament podrà tancar algun espai o tot el servei per raons d’ordre interior o de seguretat.
 • La direcció o Ajuntament podrà modificar els horaris per motius puntuals i imprevisibles.
 • S’ha de respectar el personal del centre i els altres usuaris.
 • S’ha de ser respectuós amb l’ús del centre i el material.
 • Mantenir les instal·lacions netes.
 • Les guixetes son d’ús diari, no permanent.
 • És obligatori portar calçat i la roba adequada per la pràctica esportiva.
 • Ni el centre ni el seu personal es farà responsable de la pèrdua o robatori de bens personals.
 • Ni el centre ni el seu personal es farà responsable de danys personals, de qualsevol grau, o lesions produïdes en les instal·lacions excepte en cas de negligència.
 • No s’admet cap tipus d’animal dins de la instal·lació.
 • No es permet fumar en tot el recinte de la instal·lació.

 

Piscina coberta:

 • És obligatori l’ús de banyador, casquet de bany i xancles.
 • Els menors de 12 anys han d’entrar a la zona d’aigües acompanyats d’un adult responsable (major de 18 anys). De 12 a 14 anys, podran accedir sols a la piscina entregant l’autorització del pare, mare o tutor legal a la recepció.
 • Tot banyista té l’obligació de dutxar-se abans d’accedir a les piscines.
 • Cal anar caminat per les platges de les piscines. No s’hi ha de córrer ni s’hi ha de donar empentes.
 • Els carrers destinats a l’ús lliure, cal intentar circular sempre per la vostra dreta.
 • No s’han de travessar els carrers senyalitzats amb sureres ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.
 • Cal complir les normes i els consells dels monitors i socorristes.
 • S’hauran d’abandonar les piscines 15 minuts abans del tancament de la instal·lació.
 • S’ha de mantenir les normes de neteja e higiene.
 • No es permet l’entrada portant calçat i roba de carrer.
 • No es permet menjar ni entrar begudes al recinte de la piscina.
 • No es permet l’entrada de menjar i beguda al recinte de la piscina.
 • Es tancarà l’accés a la piscina quan el volum d’usuaris arribi a la màxima capacitat d’aforament permès.

 

Cursets:

El cursetista, o en el cas de ser menor d’edat, el tutor responsable accepta el següent:

CUOTES I PREUS:

 • En el moment de realitzar la inscripció s’ha d’abonar l’import de la matrícula o curs.
 • La inscripció està subjecta al reglament de Règim Intern del centre. Les quotes podran ser revisades per la direcció i/o Ajuntament. IVA 21% inclòs.
 • Passats 3 dies de l’inici de l’activitat no es retornarà l’import del curset per qualsevol motiu de baixa.
 • Les baixes s’han de comunicar a la recepció del centre abans del dia 20 del mes en curs.
 • La inscripció és individual, intransferible i no reemborsable.
 • Els cursets es renovaran automàticament de forma mensual o trimestral (depenent de la modalitat) per càrrec bancari.

FI DE CONDICIÓ DE CURSETISTA:

 • Si alguna de les quotes no ha estat satisfeta després de la data de venciment.
 • Sense previ avís i amb efecte immediat si la conducta del cursetista ha estat objecte de queixa per part d’un o més cursetistes, si aquesta conducta pot ser perjudicial pels interessos del centre.
 • Sense previ avís i amb efecte immediat si el cursetista incompleix qualsevol norma del centre.
 • Qualsevol conducta desordenada, grollera o ofensiva, qualificada de greu, produirà la immediata expulsió.
 • La persona que deixi de ser cursetista perdrà tots els drets al centre amb efecte immediat i no podrà reclamar el reemborsament de la seva quota.

ACCÉS I ACOMPANYANTS DELS CURSETISTES:

 • La durada de les sessions són de 45 minuts pels majors de 3 anys i de 30 minuts pels menors de 3 anys.
 • El temps d’entrada i de sortida de la instal·lació es limitarà a 15 minuts abans i després de l’activitat.
 • Només es permet 1 acompanyant per nen/a.
 • S’haurà d’accedir a la instal·lació mitjançant un braçalet de proximitat.
 • Els nens/es menors de 7 anys poden accedir als vestidors dels seus pares.
 • A partir dels 7 anys han d’utilitzar els vestidors respectius, a no ser, que tinguin alguna necessitat especial.
 • Els pares i mares han de sortir de la instal·lació durant el transcurs de l’activitat, i tornar al vestidor al finalitzar la sessió amb el braçalet de proximitat.

 

Sala de Fitness:

 • No es permet utilitzar la sala de musculació als menors de 15 anys.
 • No es pot accedir amb banyador i/o xancles.
 • No es pot accedir amb roba de carrer.
 • No es pot accedir ni estar sense camiseta.
 • Cal portar una tovallola .
 • Cal fer un bon ús de les màquines i material.
 • Les barres i discos s’han de descarregar i guardar al seu lloc.
 • En cas que sigui necessari, s’ha de compartir el material.
 • Robar el material és motiu d’expulsió.
 • En les estacions cardiovasculars, si hi ha persones esperant, el temps màxim de utilització serà de 15 minuts
 • S’ha de respectar les indicacions i senyals del personal del centre.

 

Sala d’activitats dirigides:

 • S’aconsella utilitzar l’equip esportiu adequat i beure aigua durant la classe.
 • Realitzar prèviament la reserva de l’activitat dirigida.
 • Respectar l’horari de les activitats.
 • No es podrà entrar a la classe fins que no hagi finalitzat l’anterior o si han transcorregut més de 10 minuts de l’inici de la classe.
 • Cal retornar el material utilitzat al seu lloc.
 • El material és d’ús exclusiu per les classes.
 • Cal portar una tovallola.
 • Respectar les indicacions i senyals del personal del centre.

 

Vestidors:

 • A partir dels 7 anys, els nens i nenes han d’accedir al vestidor corresponent.
 • Utilitzar les guixetes d’ús puntual. No deixar res fora.
 • No malgastar aigua.
 • No esta permès depilar-se i tampoc afaitar-se.
 • És d’ús obligatori les xancles per la dutxa.
 • No es poden reservar les dutxa, el seu ús és per ordre d’arribada.
 • No llançar paper de les mans, compreses, tampons, etc… en el WC.
 • Utilitzar la deixalleria per llançar tot allò que ja no necessitem.
 • Està prohibit beure o menjar dintre el vestidor.

L’usuari es compromet a complir la normativa general de Inacua Sant Quirze.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per possibilitar, personalitzar i analitzar la navegació, millorant la qualitat dels serveis. Si continua navegant, accepta el seu us conforme la nostra política de cookies. Pots cambiar les preferències el seu navegador.